Jutterstand heeft nu ook zijn eigen Jachthondentrainer in huis!
Andre heeft dit najaar bij SJN, Stichting Jachtopleidingen Nederland, de opleiding tot Jachthondeninstructeur gevolgd en met mooie cijfers het diploma behaald.

Het was een stevige opleiding met diverse modules, gegeven op en om het mooie terein van Beukenrode.Naast de theorie werd er veel aandacht gegeven aan de praktijk.

Alle dank aan de instructeurs, Jan Peter Spierenburg, Piet Schaafsma en Jantine Veldhuyzen en alle figuranten.

Naast dit mooie diploma had Andre ook de cursus Kynologische kennis 1 (KK1) bij de Raad van Beheer gevolgd en met een diploma afgerond.
Mirjam heeft de KK1 én de KK2 met diploma’s afgerond.